KOMUNITNÍ CENTRUM PRO VÁLEČNÉ VETERÁNY OLOMOUC
Adresa:
Tř. 1. máje 3
779 00 Olomouc
Telefon:
Recepce:
973 403 131
Vedení:
973 403 130
973 403 132

Otevírací doba:

UPOZORNĚNÍ: V týdnu 27. - 30. 12. 2022 bude KCVV Olomouc pro veřejnost zavřené.

Pondělí08:30-11:3012:30-16:00
Úterý08:30-11:3012:30-17:00
Středa08:30-11:3012:30-16:00
Čtvrtek08:30-11:3012:30-17:00
Pátek08:30-12:00---

e-mail:
info@kcvvolomouc.cz

web:
www.kcvvolomouc.cz

Naši partneři

Benefity pro válečné veterány

Program VÁLEČNÝ VETERÁN

Program RODINA VOJÁKA

Spolupracují s námi

Aktuálně
Upozornění: Dne 16. 1. 2024 bude KCVV Olomouc zavřené.

Zveřejněno 13. 3. 2024

Druhoválečný veterán Pavel Bednár oslavil 4. března 2024 své 98. narozeniny. V úterý 12. 3. 2024 mu v Domově pro seniory v Dolní Moravici popřáli pracovníci APVV.
Pavel Bednár se narodil 4. března 1926 v obci Nová Lehota. Za války, ve svých 18 letech, se stal spojkou partyzánů a pomáhal židovským rodinám, které se ukrývaly před transportem do koncentračního tábora. Mimořádnou odvahu projevila i jeho rodina, když ukrývali židovské děvče a později také partyzána.
Přejeme panu Bednárovi pevné zdraví a životní pohodu!

Zveřejněno 11. 3. 2024

S lítostí oznamujeme, že 8.3.2024 zemřel krátce před svými 99. narozeninami druhoválečný veterán Josef Novosad.

Josef Novosad se narodil 18. března 1925 v obci Mali Zdenci ve Slavonii jako potomek českých emigrantů v Chorvatsku. Ve svých 18 letech v roce 1943 vstoupil do partyzánských jednotek a až do ledna 1945 bojoval v řadách I. československé brigády Jana Žižky z Trocnova, která byla součástí Národně osvobozenecké armády Jugoslávie. Do září téhož roku pak působil jako člen osobní stráže vrchního velitele NOAJ Josipa Broze Tita.
Na konci roku 1945 se s rodinou vrátil do Československa. Oženil se a začal pracovat v zemědělství, zprvu jako soukromník, poté v JZD. Na přelomu 50. a 60. let se s manželkou přestěhovali do Střelic (dnes součást Uničova). Poslední roky života strávil i se svou ženou Emilií ve Středisku komplexní péče o válečné veterány VN Olomouc, kde jej pravidelně navštěvovali Pracovníci Komunitního centra pro válečné veterány Olomouc (nyní Agentury pro podporu válečných veteránů). Ve Středisku komplexní péče se nyní jeho pohnutý osud uzavřel.
Čest jeho památce

Zveřejněno 1. 3. 2024

V pátek 1. března 2024 na Krajském vojenském velitelství Ostrava oslavil válečný veterán, účastník Dukelské i Jaselské operace, plukovník ve výslužbě Jan Ihnatík své 102. narozeniny. Jedná se o nejstaršího žijícího druhoválečného veterána v České republice.
Jubilantovi přišli popřát hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška, primátor statutárního města Ostrava Jan Dohnal, zástupci armády a společenských organizací. Mezi gratulanty nechyběli ani příslušníci 5. skupiny Agentury pro podporu válečných veteránů kpt. Oldřich Novák a nprap. Petra Sýkorová.

Jan Ihnatík se narodil 1. 3. 1922 v obci Poroškovo na Podkarpatské Rusi. Po maďarské okupaci utekl v roce 1940 do Sovětského svazu, kde byl vězněn a později umístěn do gulagu. V roce 1943 se přihlásil do nově vzniklých československých vojenských jednotek v SSSR. S dělostřelectvem pak prošel slavnými boji o Kyjev, Bílou Cerekev a Dukelský průsmyk. Během války byl 3 krát zraněn. Po válce se vrátil do Čech, kde vstoupil zpět do armády, kde sloužil až do penze.
Dnes žije se svou manželkou v Ostravě.

Zveřejněno 22. 1. 2024

Členové 5. skupiny Agentury pro podporu válečných veteránů (APVV) pokračují ve spolupráci se Střediskem komplexní péče o válečné veterány Vojenské nemocnice Olomouc . Tak jako i v předešlých letech, se jedná o pravidelné návštěvy druhoválečných veteránů, kteří jsou klienti tohoto unikátního střediska. Našim cílem je potěšit veterány svým zájmem o ně, pobavit se o jejich životních zkušenostech a zajímat se o jejich problémy. Tuto spolupráci ocenil a vítá ji také do budoucna i ředitel VN Olomouc, se kterým se členové 5. skupiny setkali v minulých dnech.

Zveřejněno 17. 1. 2024

Prvních deset našich statečných terénních kontaktních pracovníků Agentury pro podporu válečných veteránů již působí ve svých krajích. Obrátit se na ně pro radu či podporu můžete na uvedených telefonních číslech.

 •  Skupina 1 : Radek "Hami" Hamissa
  - 725 040 365 / hamissar@army.cz
 •  Skupina 2 : Jindřich "Bery" Beran
  - 725 035 885 / beranj@army.cz
 •  Skupina 2 : Michal "Drobek" Vondraš
  - 602 261 436 / vondrasm@army.cz
 •  Skupina 2 : Marián "Merry" Štec
  - 725 035 886 / stecm@army.cz
 •  Skupina 3 : Radek "Nesquik" Nesvadba
  - 702 011 523 / nesvadbar@army.cz
 •  Skupina 3 : Marek "Mára" Novotný
  - 725 035 890 / novotnym@army.cz
 •  Skupina 3 : Jakub "Kuba" Tománek
  - 601 582 258 / tomanekj1@army.cz
 •  Skupina 4 : Eva "Evička" Staňková
  - 725 035 901 / stankovae1@army.cz
 •  Skupina 4 : Vladimír "Dravec" Novák
  - 725 035 906 / novakv2@army.cz
 •  Skupina 5 : Oldřich "Olda" Novák
  - 702 009 386 / novako@army.cz.

V našem regionu připomínáme, že je to Olda, kterého seženete osobně u nás v komunitním centru a také na 📞 telefonu 702 009 386 a e-mailu 📧 novako@army.cz

Zveřejněno 9. 1. 2024

V úterý 9. 1. 2024 se členové 5. skupiny Agentury pro podporu válečných veteránů setkali se správcem posádky Olomouc, aby ho seznámili s novou strukturou podřízenosti komunitního centra a zároveň projednali možnosti vzájemné spolupráce v roce 2024.

Vzpomínka na americké letce

Zveřejněno 14. 12. 2023

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 uspořádalo Komunitní centrum pro válečné veterány Olomouc u památníku nedaleko obce Bystrovany vzpomínkový akt k uctění památky amerických letců, (viz celý článek)

Zveřejněno 6. 12. 2023

Ve věku 100 let zemřel 2. prosince 2023 pan František Čermák, plukovník v.v.

Malý seriál o olomouckých kasárnách

Zveřejněno 4. 12. 2023

(Lokalita: Žižkovo Náměstí, Jiřího z Poděbrad, 17. listopadu).
Dnešní budova Pedagogické fakulty UP byla původně nazývána "Sborové velitelství". Byla dobudována v roce 1938 pro potřeby velitelství IV. armádního sboru, (viz celý článek)

Malý seriál o olomouckých kasárnách

Zveřejněno 27. 11. 2023

(Lokalita: Ulice Denisova).
Po zřízení veřejné všeobecné nemocnice se uvolnila budova někdejšího "Špitálu svatého Ducha", kam se v roce 1786 nastěhovala "Vojenská kadetní škola". Ta se pak mezi léty 1808 a 1825 přesunula do objektu, který dnes známe jako "Dům armády Olomouc". Dnes je zde Muzeum umění (viz celý článek)

Zveřejněno 24. 11. 2023

Ve dnech 21. – 23. listopadu 2023 probíhala v prostorech KCVV Olomouc soustředěná odborná příprava lektorů prevence, kterou pravidelně připravuje oddělení humanitní služby Agentury personalistiky AČR. Mimo odbornou část školení, která byla plně v gesci organizátorů, představila KCVV Olomouc v úvodu své prostory a svou činnost. V odpoledních hodinách prvního dne pak KCVV Olomouc pro své hosty připravilo exkurzi na předsunutý Fort č. XVII v nedalekém Křelově. Druhý den pak KCVV Olomouc svým hostům, kteří přicestovali z nejrůznějších částí republiky, obohatilo program o komentovanou prohlídku olomouckých pamětihodností, se zvláštním zaměřením na stopy vojenské historie, včetně těch, které se týkají rizikového (sociálně patologického, resp. nežádoucího) chování vojáků v minulosti.

Zveřejněno 21. 11. 2023

Ve středu 15. listopadu 2023 navštívila Komunitní centrum pro válečné veterány tříčlenná skupina vyšších důstojníků ozbrojených sil Polské republiky. Seznámili se s prostory a činností KCVV Olomouc, s budovou Domu armády Olomouc a expozicí Bastionová pevnost Olomouc. Protože se jednalo o důstojníky zodpovědné za rekrutace, připravilo pro ně KCVV Olomouc přednášku na téma "Dějiny doplňování – od lapání a verbování, přes odvádění až k dobrovolné službě". V návaznosti na dopolední teoretickou prezentaci někdejší pevnosti Olomouc pak v podvečerních hodinách KCVV Olomouc uspořádalo pro své zahraniční hosty komentovanou prohlídku pamětihodností městského centra.
Završením poznávacích aktivit u KCVV Olomouc pak byla v dopoledních hodinách 16. listopadu 2023 exkurze na předsunutý Fort č. XVII v Křelově.

Malý seriál o olomouckých kasárnách

Zveřejněno 20. 11. 2023

(Lokalita: Ulice Univerzitní, Denisova a Náměstí Republiky).
Významné ubytovací, skladovací a administrativní kapacity armáda získala po zrušení Jezuitského řádu v roce 1773. V objektu, který se táhne v mírném klesání ulicí Univerzitní, vznikla vojenská nemocnice. (viz celý článek)

Malý seriál o olomouckých kasárnách

Zveřejněno 14. 11. 2023

(Lokalita: Ulice Křížkovského, Akademická).
Dnes už většinou ani fajnšmekři přes kasárenskou historii Olomouce netuší, že vedle západního křídla Tereziánské zbrojnice stála ještě "Dělostřelecká kasárna" (viz celý článek)

Den válečných veteránů v posádce Olomouc – 12. 11. 2023

Zveřejněno 12. 11. 2023

V neděli 12. listopadu 2023 spolupořádalo Komunitní centrum pro válečné veterány Olomouc v kostele svatého Štěpána, při Vojenské nemocnici Olomouc, mši svatou za válečné veterány. Po skončení mše proběhla krátká bohoslužba k uctění památky všech obětí minulých i současných válek také na vojenském hřbitově v Olomouci-Černovíře. (viz celý článek)

Den válečných veteránů v posádce Olomouc – 11. 11. 2023

Zveřejněno 11. 11. 2023

V sobotu 11. listopadu 2023 spolupořádalo Komunitní centrum pro válečné veterány Olomouc 15. slavnostní setkání hejtmana Olomouckého kraje s válečnými veterány. (viz celý článek)

Den válečných veteránů v posádce Olomouc – 10. 11. 2023

Zveřejněno 10. 11. 2023

V pátek 10. listopadu 2023 uctilo Komunitní centrum pro válečné veterány Olomouc památku válečných veteránů formou tichého položení květin u památníků a hrobů obětí válečných konfliktů v posádce Olomouc a nejbližším okolí. (viz celý článek)

Zveřejněno 8. 11. 2023

V prvních listopadových dnech pokračovalo Komunitní centrum pro válečné veterány Olomouc v sérii přednášek u 73. tankového praporu v Přáslavicích. Tentokrát se tankisti dozvěděli, jak se u nás v předešlých staletích doplňoval vojenský personál, jak přišly vojenské hodnosti ke svým jménům a ke svému označení a jak se autority významných evropských armád v minulosti stavěly k problému prostituce.

Malý seriál o olomouckých kasárnách

Zveřejněno 6. 11. 2023

(Lokalita: Ulice Mlčochova).
Dnešní "Dům armády" ze svého půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku mírně vyčnívá do ulice Mlčochova. Přestože se tato část zdá být přirozenou součástí budovy, má svou vlastní kasárenskou historii i své vlastní jméno. (viz celý článek)

Zveřejněno 3. 11. 2023

V pátek 3. 11. 2023 zavítali do Komunitního centra pro válečné veterány Olomouc žáci 9. třídy ZŠ Dolany s pedagogickým doprovodem. Jejich zájmem bylo nejen shlédnout aktuálně probíhající výstavy ("České stopy ve Skotsku" a "Zapomenuté Javoříčko"), ale hlavně vyslechnout si přednášku paní Milušky Ottové, za 2. světové války skrývaného židovského dítěte, na téma "Holocaust".

VÁLEČNÍ VETERÁNI
zaregistrujte se u nás

a my Vás budeme informovat
o našich akcích

Chci se zaregistrovat

 TABULE CTI 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

POZVÁNKA NA VÝSTAVU